Sürdürülebilirlik ve Çevre Direktörlüğü

Kamu Araştırmaları Vakfı’nın yapmış olduğu çevre ve kalite birimi araştırmaları sonucunda, ülke genelinde mahalli idareler, kamu kurumları ve hastaneler gibi kurumların herhangi bir atık yönetim stratejisi olmadığı tespit edilmiş ve bu konuyla ilgili bir çözüm ekibi kurulmuştur.

KAV Çevre Kalite Birimi, profesyonel çözüm ekibi ile birlikte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslandırılmış taşıma, geri kazanım ve bertaraf firmaları ile işbirliği yaparak kurumların tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklarının yönetimi ile ilgili çalışmalar yapmaktadır.

Bu kapsamda Çevre ve Kalite Birimi çalışmaları “Atık Yönetimi Müşavirliği”, “Karbon Ayak İzi Hesaplaması ve Yönetimi”, “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurulması” başlıkları altında ilerlemekte olup kurumların taleplerine göre yeni projeler geliştirilerek hızla devam etmektedir.

 KAV ÇEVRE VE KALİTE BİRİMİ HİZMET ALANLARI

 1. ATIK YÖNETİMİ MÜŞAVİRLİĞİ

 

 • Kurumların yönetmekte zorlandığı tehlikeli ve tehlikesiz tüm atıklar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslı taşıma, geri kazanım ve bertaraf firmaları ile işbirliği içerisinde atık yönetiminin yapılması,
 • Atık yönetimi kapsamında gelire çevrilebilecek atıklar için geri kazanım çözümlerinin geliştirilmesi,
 • Atıkların azaltılmasına yönelik için teknik incelemeler yapılarak çözüm önerilerinin raporlanması,
 • Atık yağ, tank dibi çamuru ve arıtma çamuru gibi geri dönüşümü zor olan atıkların işbirliği içerisindeki lisanslı firmalara tesliminin sağlanması,
 • Kurumların kendi içerisindeki motor yağı değişim noktaları için “Motor Yağı Değişim Noktası (MOYDEN)” sisteminin kurulması,
 • Kurumların sahası içerisine atık geçici depo alanlarının inşa ettirilmesi,
 • Kurumlara atık yönetimi konularında eğitim verilmesi.

1.1. ATIK YAĞLARIN YÖNETİMİ

 • Kurumların makine bakım çalışmaları ya da yağ değişimleri sonucunda oluşan atık yağlarının yönetimi kapsamında atık yağın içeriğine göre gezi kazanımı, rafinasyonu veya bertaraf noktalarına tesliminin sağlanması,
 • Çevre ve kalite ekibinin teknik incelemeleri ile atıkların çevre ve ekonomi açısından faydalı yönetilmesi,
 • Kurumların makine ikmal tesisleri için MOYDEN izin belgesinin alınması.

1.2. ATIK ÇAMURLARIN YÖNETİMİ

 • Kurumların tank dibi temizlikleri ve atık su arıtma tesis temizliği gibi faaliyetleri sonucunda oluşan atıkların kalorifik değer veya biyolojik içerik incelemesi testlerinin yaptırılarak geri kazanımının ve bertaraf noktalarına tesliminin sağlanması,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen akredite laboratuvarlarında, atık suların içerik analizlerinin yapılması,
 • Atık suyun içeriğine göre tonaj bazında ödeme alınması.

1.3. DİĞER TEHLİKELİ VEYA TEHLİKESİZ ATIKLARIN YÖNETİMİ

 • Kurumların faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tehlikeli veya tehlikesiz atıkların bedelsiz ya da bedel ödemesi alınacak şekilde yönetilmesi,
 • Kaynakta ayrıştırma sisteminin kurulması,
 • Belirlenen atık alanlarına geçici atık depo alanlarının inşa edilmesi,
 • Personele atık yönetimi konusunda eğitim verilmesi,
 • Atık sevkiyatının periyodik bir düzene oturtulması.
 1. YEŞİL MUTABAKAT KAPSAMINDA KARBON AYAK İZİ YÖNETİMİ
 • Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında “Karbon Ayak İzi Ölçümü’nün (Sera Gazı Emisyonu)” yapılması,
 • Karbon Ayak İzi raporlaması,
 • Sertifikalandırma,
 • Sürdürülebilir Karbon Ayak İzi Azaltıcı Eylem Planı’nın hazırlanması.
 1. SIFIR ATIK YÖNETİM SİSTEMİNİN KURULMASI VE SIFIR ATIK YÖNETİM BELGESİNİN ALINMASI
 • “Sıfır Atık Yönetmeliği” kapsamında yönetim ekibinin kurulması,
 • Atık ayrıştırma kutuları için saha tespitinin ve malzeme tedariğinin yapılması,
 • Geçici atık depolama alanlarının inşa ettirilmesi,
 • Atıkların gelir elde edilecek şekilde geri kazanılması,
 • Sıfır atık yönetimi eğitimlerinin verilmesi,
 • Kurumlara yönelik bilinçlendirici sıfır atık broşürlerinin hazırlanması.

Projeler Koordinatörü: Fatih Yaldız  

fatih.yaldiz@kav.org.tr