İş İmkanları

Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülecek olan, Avrupa Birliği ile T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu “Promoting Decent Future Of Work Approach With A Focus Of Gender Equality” ve “NEET Pro” (Labour Market Support Programme For Young People Not in Employment Education or Traning) isimli hibe programları kapsamındaki projelerimize  aşağıdaki başlıklarda personel arayışımız bulunmaktadır.

Proje Koordinatörü İş İlanı 

Proje Koordinatörü İş İlanı 

Proje Asistanı İş İlanı 
Proje Asistanı İş İlanı 
İletişim ve Sosyal Medya Uzmanı İş İlanı