Vakıf Organları

MÜTEVELLİ HEYETİ

 Trabzon’un Çaykara ilçesinde 1958 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Prof. Dr. M. Ulvi Saran 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Teşvik Uygulama Başkanlığı İhracatı Takip Şubesi’nde çalışmaya başladı. 1982 yılında kaymakamlığa giriş sınavını kazanarak Trabzon Maiyet Memurluğu, İkizdere, (1984), Kavak (1985-86), Kalkandere(1986-88), Akyaka (1988-90) kaymakamlığı, Kars vali yardımcılığı (1990), Kars vali vekilliği (1991) görevlerinde bulundu.
1990’da Akkaya kaymakamlığı sırasında kendisine “Fahri Hemşehrilik Beratı” verlidi. 1992’de mülkiye müfettişi ve daha sonra mülkiye başmüfettişliği (1993- 2003) görevlerinde çalıştı. 2003 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atandı. 1985 yılında TODEİE’yi bitirerek kamu yönetimi uzmanı oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 1990-1991 yılları arasında mesleki incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca ABD’ye gönderildi. “Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2002 yılında Pittsburgh Üniversitesi/Graduate School of Puplic and International Affairs’de 8 ay süre ile misafir bilim adamı ve araştırmacı olarak çalıştı. Kaymakamlık kurslarında, Mahalli İdareler Personel Eğitimi kurslarında öğretim elemanı olarak bulundu. Mesleği ile ilgili projeler hazırladı. Kamu yönetimi, yerel yönetimler, devletin değişimi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, mülki idare sistemi. Siyasal gelişme ve toplam kalite yönetim alanlarında çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (2004), Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite (2005) gibi eserleri de bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce, Arapça bilmekle beraber, Fransızca ve Farsça da hakim olduğu diller arasındadır.
Çalışmalarından ötürü muhtelif valilerden takdirnameler (1985-90), Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ndan da “Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi (2000). 2009 yılında Malatya valiliğine atandı. 2 Ağustos 2012 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına atandı. Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Siyasal Bilgiler Mezunları Araştırma Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, Akkaya Hizmet Vakfı Kurucu üyesi, Kamu Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olmuş ve günümüzde mütevelli heyeti başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 Trabzon’un Çaykara ilçesinde 1958 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Prof. Dr. M. Ulvi Saran 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Teşvik Uygulama Başkanlığı İhracatı Takip Şubesi’nde çalışmaya başladı. 1982 yılında kaymakamlığa giriş sınavını kazanarak Trabzon Maiyet Memurluğu, İkizdere, (1984), Kavak (1985-86), Kalkandere(1986-88), Akyaka (1988-90) kaymakamlığı, Kars vali yardımcılığı (1990), Kars vali vekilliği (1991) görevlerinde bulundu.
1990’da Akkaya kaymakamlığı sırasında kendisine “Fahri Hemşehrilik Beratı” verlidi. 1992’de mülkiye müfettişi ve daha sonra mülkiye başmüfettişliği (1993- 2003) görevlerinde çalıştı. 2003 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atandı. 1985 yılında TODEİE’yi bitirerek kamu yönetimi uzmanı oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 1990-1991 yılları arasında mesleki incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca ABD’ye gönderildi. “Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2002 yılında Pittsburgh Üniversitesi/Graduate School of Puplic and International Affairs’de 8 ay süre ile misafir bilim adamı ve araştırmacı olarak çalıştı. Kaymakamlık kurslarında, Mahalli İdareler Personel Eğitimi kurslarında öğretim elemanı olarak bulundu. Mesleği ile ilgili projeler hazırladı. Kamu yönetimi, yerel yönetimler, devletin değişimi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, mülki idare sistemi. Siyasal gelişme ve toplam kalite yönetim alanlarında çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (2004), Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite (2005) gibi eserleri de bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce, Arapça bilmekle beraber, Fransızca ve Farsça da hakim olduğu diller arasındadır.
Çalışmalarından ötürü muhtelif valilerden takdirnameler (1985-90), Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ndan da “Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi (2000). 2009 yılında Malatya valiliğine atandı. 2 Ağustos 2012 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına atandı. Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Siyasal Bilgiler Mezunları Araştırma Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, Akkaya Hizmet Vakfı Kurucu üyesi, Kamu Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olmuş ve günümüzde mütevelli heyeti başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 1959 yılında Trabzon’da doğmuş ve ilk, orta ve lise kademesindeki eğitimini burada tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1982 yılında mezun olan Cevdet Malkoç, Türkiye Elektirik Kurumu Teftiş Kurulu’nda önce müfettiş yardımcısı daha sonrasında müfettiş oldu. Akabinde Enerji Bakanlığı Teftiş Kurulu’na geçti ve bu kurulun başkanlığını üstlendi. Şu anda Danıştay Genel Kurulu üyesi olarak görevine devam etmektedir.

 1999 yılında lisans derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, 2002 yılında yüksek lisans derecesini İsveç-Göteborg Universitesi ve doktora (2009) derecesini Ankara Üniversitesi yanında ODTÜ TEKPOL’de yürütmüş olduğu çalışmalarla tamamlamıştır.
Erdal Akdeve (Prof. Dr.), lisans (1999) derecesini Dokuz Eylül Üniversitesi, yüksek lisans (2002) derecesini İsveç-Göteborg Universitesi ve doktora (2009) derecesini Ankara Üniversitesi yanında ODTÜ TEKPOL’de yürütmüş olduğu çalışmalarla tamamlamıştır. 2014 yılında yönetim ve strateji alanında doçent olmuştur. 2003-2006 yılları arasında Ankara-İvedik Organize Sanayi Bölgesinin Bölge Müdürlüğü görevini üstlenmiştir. Çeşitli sektörlerde yatırım-yönetim danışmanlığı ve uluslararası çeşitli projeler yürütmüştür. 2009-2015 yılları arasında TOBB Bünyesinde Makine Sektörü ve Müteahhitler Sektörü Meclislerinde akademik danışmanlık yapmıştır. 2011-2015 yılları arasında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde İşletme Fakültesi Dekan Yardımcılığı ve Rekabet Araştırmaları Merkezi Direktörlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2015 ve 2016 yılları arasında ASBÜ Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur. Stratejik yönetim, girişimcilik ve İnovasyon yönetimi, sanayi kümeleri, işbirliği ve rekabet istihbaratı alanında akademik çalışmalarda bulunan Erdal Akdeve, şu an öğretim üyesi olduğu ASBÜ’de Sosyal İnovasyon Merkezi Müdürlüğü, Teknoloji Politikaları-İnovasyon Yönetimi ABD Başkanlığı ve ASBÜ Sosyokent TGB Projesi Koordinatörlüğü görevlerini yürütmektedir. ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikaları Anabilim Dalı ve TOBB ETÜ İşletme Anabilim Dalı’nda lisansüstü dersler vermektedir. Çeşitli Ulusal ve AB Hibe Programlarında proje değerlendirmesi ve proje yürütücülüğü deneyimi bulunmaktadır. 2014 yılından beri İsveç’in Konya-Kulu Fahri Konsolosluğu görevini sürdüren Erdal Akdeve aynı zamanda Swedish Alumni Network Turkey Liderliğini yürütmektedir.

 1968 yılı Gerze doğumludur. Buradaki yaşamının ardından yükseköğrenimine Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde devam etmiştir. 14 Haziran 2018 tarihinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Halen görevine devam etmektedir. 10 Haziran 2022 tarihinde YÖK üyeliğine, Üniversitelerarası Kurul tarafından yapılan seçimi sonrası, Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır.

1970 yılında Adana’da doğdu. Lise öğretiminin sonuna kadar Adana’da yaşadı. Lisans eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 1994 yılında tamamladı. Mezun olduktan sonra İvme Elektromekanik LTD. ŞTİ. firmasının kurucu ortakları arasında yer aldı. Bunu takiben 1998 yılında İlke Madencilik Ltd. Şti., SİMKUR Madencilik Ltd. Şti., Karakaya Endüstrş Teknolojileri San. Tic. Ltd. Şti. ve Karakaya Maden ve Enerji Yatırım A.Ş.’de kurucu ortaklık ve genel müdürlük yaptı ve şu anda da bu görevlerine devam etmektedir. Yürüttüğü pek çok projeyle maden ve teknoloji alanında önceliklere vesile oldu. Aynı zamanda İnteva Maden ve Enerji Yatırım Üretim A.Ş, MADAŞ A.Ş, EVOM Motorlu Araçlar A.Ş’de de kurucu ortaklıkve genel müdürlük yaparak madencilik ve endüstride önemli atılımlara vesile olmuş ve alanına hakim bir mühendistir.

 1958 yılı Samsun doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada bitirmiş, lisans eğitimini 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezuniyetin ardından başbakanlık uzman yardımcısı olarak görev hayatına başladı. Bu görevinin ardından çeşitli kurumlarda çalışma hayatına devam ederek, Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadrolarında uzman olarak yer aldı. Sağlık Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerinin ardından şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde görev hayatına devam etmektedir.

KURUCULAR KURULU

 1955 yılında Samsun’da okudu. Üniversite hayatına kadar Samsun’da yaşadı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1979 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 1980 yılında kaymakam adayı olarak atandı ve görev hayatına başladı. İlk kaymakamlık görevine 1983’te Maçka’da başladı. Sonrasında 1990 yılına kadar değişik yerlerde kaymakamlık görevine devam etti. 1990 – 2005 yılları arasında İş İşleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda mülkiye müfettişi olarak görev yaptı.
Mülkiye müfettişliğinin ardından 2005’te Sayıştay mahkeme üyeliğine atandı. Sayıştay 6. Daire Başkanlığı’ndan 2020 yılında emekli oldu. Yüksek lisansını Kazakistan Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mahalli İdareler konusunda 2019 yılında tamamladı.

 Trabzon’un Çaykara ilçesinde 1958 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini burada tamamlayan Prof. Dr. M. Ulvi Saran 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Teşvik Uygulama Başkanlığı İhracatı Takip Şubesi’nde çalışmaya başladı. 1982 yılında kaymakamlığa giriş sınavını kazanarak Trabzon Maiyet Memurluğu, İkizdere, (1984), Kavak (1985-86), Kalkandere(1986-88), Akyaka (1988-90) kaymakamlığı, Kars vali yardımcılığı (1990), Kars vali vekilliği (1991) görevlerinde bulundu.
1990’da Akkaya kaymakamlığı sırasında kendisine “Fahri Hemşehrilik Beratı” verlidi. 1992’de mülkiye müfettişi ve daha sonra mülkiye başmüfettişliği (1993- 2003) görevlerinde çalıştı. 2003 yılında Sağlık Bakanlığı Müsteşar yardımcılığına atandı. 1985 yılında TODEİE’yi bitirerek kamu yönetimi uzmanı oldu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1990 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesi aldı. 1990-1991 yılları arasında mesleki incelemelerde bulunmak üzere İçişleri Bakanlığı’nca ABD’ye gönderildi. “Küreselleşme Sürecinde Kamu Yönetiminde Değişim ve Kamu Hizmetleri Alanında Toplam Kalite Yönetimi” konulu tezi ile doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde tamamladı. 2002 yılında Pittsburgh Üniversitesi/Graduate School of Puplic and International Affairs’de 8 ay süre ile misafir bilim adamı ve araştırmacı olarak çalıştı. Kaymakamlık kurslarında, Mahalli İdareler Personel Eğitimi kurslarında öğretim elemanı olarak bulundu. Mesleği ile ilgili projeler hazırladı. Kamu yönetimi, yerel yönetimler, devletin değişimi, kamu yönetiminin yeniden yapılandırılması, mülki idare sistemi. Siyasal gelişme ve toplam kalite yönetim alanlarında çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayımlandı. Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma (2004), Kamu Yönetiminde ve Kamu Hizmetlerinde Kalite (2005) gibi eserleri de bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce, Arapça bilmekle beraber, Fransızca ve Farsça da hakim olduğu diller arasındadır.
Çalışmalarından ötürü muhtelif valilerden takdirnameler (1985-90), Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’ndan da “Takdir Belgesi” ile ödüllendirildi (2000). 2009 yılında Malatya valiliğine atandı. 2 Ağustos 2012 tarihinde Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığına atandı. Türk İdareciler Derneği, Türk İdareciler Vakfı, Mülkiyeliler Birliği, Siyasal Bilgiler Mezunları Araştırma Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği üyesi, Akkaya Hizmet Vakfı Kurucu üyesi, Kamu Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi olmuş ve günümüzde mütevelli heyeti başkanlığı görevini üstlenmiştir.

 1990 yılında doğdu. Lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde lisans derecesini 2012 yılında tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden ikinci lisans öğrenimi olarak mezun olurken Microsoft Türkiye firmasında kurumsal sosyal sorumluluk departmanında yer aldı sonrasında kendi firması olan AFS Enerji’yi kurarak temiz yenilenebilir ve güvenli enerji alanlarında çalışmalarına başladı. 2021 yılından bu yana ASELSAN’da lider mühendis konumunda çalışmaktadır.

 1958 yılı Samsun doğumludur. İlk, orta ve lise eğitimini burada bitirmiş, lisans eğitimini 1985 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nde tamamlamıştır. Mezuniyetin ardından başbakanlık uzman yardımcısı olarak görev hayatına başladı. Bu görevinin ardından çeşitli kurumlarda çalışma hayatına devam ederek, Çevre Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kadrolarında uzman olarak yer aldı. Sağlık Bakanlığı, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlerinin ardından şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nde görev hayatına devam etmektedir.

MÜTEVELLİ HEYETİ YEDEK ÜYELERİ

DENETİM KURULU ÜYELERİ

 1995 yılında Trabzon doğumludur. İstanbul’da Avukatlık mesleğini icra etmektedir. SARAN & CERAN Avukatlık Ofisi’nin kurucusu ve ortağıdır. Mesleki faaliyetlerinin yanında çeşitli kanun hazırlıklarının temel çalışması niteliğinde sayılabilecek projelerde hukukçu kimliğiyle yer almış, bir çok panel, sempozyum ve çalıştaya konuşmacı olarak katılmıştır. Uluslararası ticari sözleşmeler, ticaret hukuku ve tahkim uyuşmazlıkları konularında mesleki uzmanlık sahibidir. Türkiye’nin Düşünce Kuruluşları listesinde kendisine önemli bir yer bulan Yeni Toplum Kurucuları Derneği’nin kurucu başkanıdır. Sivil Toplum Kuruluşlarının karar alma süreçlerindeki rollerine olan inancı sebebiyle birçok sivil toplum kuruluşunda çeşitli pozisyonlarda sorumluluk üstlenmeye devam etmektedir.

 1962 yılında Trabzon, Çaykara’da doğmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden 1982 yılında mezun olmuş, yüksek lisansını ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Halkla İlişkiler üzerine tamamlamıştır. Orman Yüksek Mühendisi olarak olarak Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nda uzmanlık görevini yürütmektedir. Pek çok ayrı ilde Orman İşletme Müdürü olarak görev yapmış, 2011 – 2015 yılları arasında Osman Su İşleri Bakanlık Müşaviri ve müşavirler koordinatörü olarak bulunmuştur. 20212 – 2014 yılları arasında Kocaeli Tabiat Varlıklarını koruma Komisyonu başkanlığı görevini üstlenmiş sonrasında ise 2015 – 2017 yılları arasında Biyogüvenlik Kurulu üyeliği yapmıştır. 2015’ten beri Doğa Koruma Komisyonu Başkanlığı görevine devam etmektedir.