Tamamlanmış Projeler

Değişen Dünya Gelişen Gençlik Projesi
Covid19'dan Etkilenen Kadınların Güçlendirilmesi Projesi
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Üniversiteler Projesi
Çukurca İlçesindeki Gençlere Yönelik Mesleki ve Teknik Eğitim ve Beceri Kazandırma Projesi
Ankara-Mamak İlçesini kapsayan İstihdamı Artırma Projesi
Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Projesi
Diyarbakır’da Adolesanların Davranış Değişikliğine Yönelik Üreme Sağlığı Projesi (HABID)
Özel İş Bulma Bürolarında Çalışacak Kişilere Özel İş Bulma Konusunda Bilgi ve Beceri Kazandırma ve Sertifikalandırma Projesi
Yetiştirme Yurtlarındaki Özürlü Kişilere Bilgi İşlem Tabanlı Ticaret ve Aktivitelere Katılma Eğitimi ve Beceri Kazandırma Projesi
CORADIS - Cooperation for Rare Disease Sufferers Project
EPICHDILS -Educational Program and Information Campaign on Healthy Diets and Lifestyles
PRESBICA – Preparedness and Security for Biological and Chemical Agents
SERVİKS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ VE ÖNLENMESİ
BİSMİL GÜVENLİ ANNELİK VE ÜREME SAĞLIĞI (BİGAUS)