Seminer Ekibi

 • Doç. Dr.Asım BALCI (Kamu Yönetimi)
 • Doç. Dr.Tuncer ASUNAKUTLU (İşletme ve Yönetim Bilimi)
 • Yrd. Doç. Dr.Yusuf ŞAHİN (Yerel Yönetimler)
 • Ali Hikmet TUNCER ( Sayıştay İncelemeleri)
 • Doç. Dr. Murtaza HASANOĞLU (Ortadoğu Uzmanı)
 • Doç. Dr. Mehmet BARÇA (Stratejik Yönetim)
 • Doç. Dr. Recai COŞKUN (Stratejik Yönetim)
 • Doç. Dr. Ramazan ALTINOK (E-Devlet Sistemleri)
 • Doç. Dr. Ali Rıza FİRUZAN ( İstatistik ve Kalite Yönetimi)
 • Doç. Dr. Bayram COŞKUN (Kamu Yönetimi )
 • Dr. Eyüp Zengin (Yerel Yönetimler)
 • Barış YÜNCÜLER ( AB Proje Uzmanı)
 • İnanç SÖĞÜT (AB Proje Uzmanı)
 • Esra UZEL (AB Proje Uzmanı)
 • Hakan DİLMEN ( Bütçe Uzmanı)
 • Bilge AYDIN (Kalite Yönetim Sistemleri Uzmanı)
 • Feyzi YAR (DMK ve Personel Mevzuatı Uzmanı)
 • Ahmet KILIÇ (Halkla İlişkiler ve İletişim)
 • Sayıştay Denetçileri
 • Mahalli İdareler Kontrolörleri
 • Mülkiye Müfettişleri