Tarım ve Gıda Direktörlüğü

MİSYON VE VİZYON:

KAV-TGD’nin amacı Tarım ve Gıda alanında bağımsız, tarafsız ve bilimsel sosyoekonomik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, elde edilen veri ve çıktıları bilimsel yöntemlerle analiz ederek sonuçlarını karar alıcılar ve sektörün tüm paydaşları ile paylaşmaktır. Yapılacak bu faaliyetlerin nihai amacı ülkemiz tarım ve gıda sektörünün entelektüel birikimine ve sürdürülebilir büyümesine destek olarak ülke ekonomisine ve toplum refahına katkı sağlamaktır. Öncelikli vizyonumuz gönüllülük ve şeffaflık ilkesiyle  “Tarım ve Gıda” alanında ilgili tüm taraflarla birlikte çalışarak ülkemiz ve dünya tarımına nitelikli entelektüel katkı sunan saygın bir araştırma ve düşünce platformu olmaktır. Geniş anlamda ise bu alanda çalışan ulusal, bölgesel ve küresel araştırma ve düşünce kuruluşları ile birlikte insanlığın gıda güvenliği ve güvenilirliğine katkı sunmaktır. 

YAPILANMA VE ÇALIŞMA ŞEKLİ:

Kamu Araştırmaları Vakfı Tarım ve Gıda Direktörlüğü (KAV-TGD) iki adet çalışma grubu ve her çalışma grubunda sektörler bazında yapılanmış beş adet olmak üzere toplam on panelden oluşur. Her panel ilgili sektörün farklı taraflarından olmak üzere kendi alanlarında uzman on üyeden oluşur. Bu üyeler akademi (Üniversite), araştırma (TAGEM, TÜBİTAK vb), kamu (Bakanlıklar), özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden gönüllük esasına göre seçilir. KAV-TGD Direktörlüğü vakıf yönetimi ve diğer direktörlüklerin katkısı ile yıllık iş planına göre panellerin üyeleri ve çalışma konuları belirlenir. Paneller ilgili konularda seminer, konferans, toplantı, çalıştay vb. çalışmalarını panel başkanın koordinasyonunda yaparak TGD Direktörlüğü ile paylaşır. Yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen veriler kitap, rapor, dergi veya bilgi notu olarak basılı veya dijital olarak paylaşılır. Bu çalışmaların sonucunda elde edilen her türlü veri ve içerik kamu yararı adına anonim fikri ürün olarak değerlendirilir.