Raporlar

Vakfımız, tüm direktörlükleriyle beraber, sektörel etkiler üzerine gerçekleştirdiği değerlendirme raporları oluşturmaya çalışmakta ve kamu bilgilendirilmesi misyonunu yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda raporlarla beraber yapılan araştırma makaleleri ve diğer yayınlar titizlikle alanında uzman ekibimiz tarafından hazırlanmıştır.

Dünyada ve Türkiye'de Tarımsal Üretimin Planlanması Çalışmaları ile İLE 14 Eylül 2023 Tarihli Yönetmelik Üzerine Değerlendirme Raporu
6 Şubat Depreminin Tarım ve Gıda Sektörü Üzerine Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler Değerlendirme Raporu
Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi / ASBÜ-SİM
Covid-19 Sürecinde Kadın Kobiler: Pandemi Döneminde Değişim ve Dönüşüme Yönelik Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması

Dünyada ve Türkiye’de Tarımsal Üretimin Planlanması Çalışmaları ile İlgili Değerlendirme Raporları: Tarım sektörünün sürdürülebilirliği adına dünya genelinde ve özellikle Türkiye’de yapılan tarımsal üretim planlaması çalışmalarını değerlendirdik. Bu raporlar, sektöre yönelik stratejik planlama ve politika oluşturma süreçlerine katkıda bulunmayı amaçlamakla beraber 14 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelikle ilgili detaylı bir değerlendirme raporu hazırladık. Bu rapor, yeni düzenlemelerin tarım sektörüne etkilerini analiz ederek, sektördeki paydaşlara yönetmelik değişikliklerine uyum sağlamada rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.

6 Şubat Depreminin Tarım ve Gıda Sektörü Üzerine Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler Değerlendirme Raporu: Depremin tarım ve gıda sektörüne olan etkilerini ve alınabilecek tedbirleri incelediğimiz bu rapor, afet sonrası toparlanma süreçlerine ışık tutmayı hedeflemektedir.

Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi (ASBÜ-SİM): Ankara’da sosyal girişimcilik ve inovasyonun geliştirilmesine yönelik yürütülen bu projede, araştırma altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal sorunlara yenilikçi çözümler üretme amacı güdülmektedir.

Covid-19 Sürecinde Kadın Kobiler: Pandemi Döneminde Değişim ve Dönüşüme Yönelik Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması: Pandemi sürecinde kadın kobilere odaklanan bu çalışma, Covid-19’un kadın girişimciler üzerindeki etkilerini anlamayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu çalışmalar, vakfımızın toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği projelerden sadece birkaçıdır. Daha fazla bilgiye ulaşmak için bize ulaşabilirsiniz.