SERVİKS KANSERİNİN ERKEN TEŞHİS EDİLMESİ VE ÖNLENMESİ (KADINLAR TANIDA GECİKEREK KANSERDEN ÖLMESİN)

Bu proje ile Serviks Kanserinin Erken Tanısı ve Önlenmesi amacıyla halkın farkındalık düzeyinin arttırılmasına ve bilinçlendirilmesi amaçlanmış olup; ayrıca projeyle Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) ile ilgili toplumsal bilinç oluşturulması hedeflenmiştir.