PRESBICA – Preparedness and Security for Biological and Chemical Agents – Biyolojik ve Kimyasal Ajanlara Karşı Güvenlik ve Hazırlıklı Olma

Sağlığı tehdit eden durumlara hızlı ve koordineli biçimde karşılık verilmesi, Avrupa Komisyonu’nun Halk Sağlığı Eylemi Programına ilişkin 2005 Çalışma Planı’nda bir öncelik olarak zikredilmektedir.