Pandemi Döneminde Değişim ve Dönüşüme Yönelik Mevcut Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması