Mamak, Keçiören ve Altındağ’da yaşayan Neet’lerin Güçlendirilmesi Hibe Projesi Saha Araştırması Raporu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin eş finansmanıyla desteklenen “Empowerment of NEETs living in Mamak, Keçiören, and Altındağ” projesi, işsiz ve/veya iş aramayan gençlere yönelik istihdama katkı sağlamak ve kariyer planlarına destek olmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Proje, istihdamda ve eğitimde bulunmayan gençlerin işgücü piyasasına katılımlarını artırmayı hedeflemekte ve gençlere kapsamlı iş gücü piyasası destekleri sunarak istihdam edilebilirliklerini artırmayı amaçlamaktadır.

TREESP1.2NEETPRO/P-03/29 numaralı “Empowerment of NEETs living in Mamak, Keçiören, and Altındağ” projesi kapsamında gerçekleştirilen pilot uygulama, 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında saha araştırmasıyla tamamlanmıştır. Pilot uygulama, 10 Ekim 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.