KAV Akademi

KAV Akademi

 KAV Akademi, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve doktora öğrencileri ile birlikte çalışarak onların kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklemek ve aynı zamanda gönüllü sosyal projeler üreterek topluma fayda sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda, katılımcıların Erasmus projeleri ve diğer uluslararası projelere katılımını teşvik ederek, global deneyim kazanmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. Ayrıca, alanlarında başarılı olmuş akademisyenler, iş adamları, girişimciler ve entelektüel insanları gençlerle buluşturarak onların tecrübelerinden faydalanmalarını sağlamayı da amaçlıyoruz.

Kişisel ve Profesyonel Gelişim: Öğrencilere, yeni mezunlara ve doktora öğrencilerine araştırma, proje yönetimi ve liderlik becerileri kazandırmak.

Sosyal Proje Üretimi: Toplumsal sorunlara yönelik projeler geliştirerek çözüm üretmek ve bu projeleri hayata geçirmek.

Gönüllülük ve Sosyal Sorumluluk: Gençlerin gönüllülük bilincini artırarak sosyal sorumluluk projelerine katılımını teşvik etmek.

Ağ Kurma ve İş birlikleri: Katılımcıların farklı sektörlerden profesyonellerle tanışmasını sağlamak ve iş birliği olanaklarını artırmak.

Uluslararası Deneyim: Erasmus ve diğer uluslararası projelere katılım sağlayarak katılımcıların global deneyim kazanmalarını teşvik etmek.

Mentorluk ve İlham Veren Sohbetler: Alanlarında başarılı olmuş akademisyenler, iş adamları, girişimciler ve entelektüellerle buluşmalar düzenleyerek gençlerin bu tecrübelerden yararlanmasını sağlamak.

Başarı Ödülleri: Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara çeşitli sürprizler ve akademik çalışma bursları vererek motivasyonlarını artırmak.

 

 • Üniversite öğrencileri (lisans ve yüksek lisans)
 • Yeni mezunlar
 • Doktora öğrencileri

Eğitim ve Atölyeler:
Araştırma yöntemleri, proje yönetimi, liderlik ve iletişim becerileri konularında eğitim seminerleri ve atölyeler düzenlemek.
Uzman konuşmacılar ve montörlerle buluşmalar organize etmek.
Katılımcılara Erasmus projeleri ve diğer uluslararası proje fırsatları hakkında bilgilendirme yapmak ve başvuru süreçlerinde destek sağlamak.

Proje Geliştirme ve Uygulama:
Katılımcıların sosyal projeler geliştirmesi için rehberlik ve destek sağlamak.
Seçilen projeleri hayata geçirmek için gerekli kaynak ve iş birliklerini temin etmek.
Başarılı projeler geliştiren ve aktif katılım gösteren öğrencileri Erasmus projeleri ve diğer uluslararası projelere dahil etmek.

Gönüllülük ve Toplum Hizmeti:
Gönüllülük etkinlikleri düzenleyerek katılımcıların topluma katkıda bulunmalarını sağlamak.
Sosyal sorumluluk projelerine katılımı teşvik etmek ve bu projelerin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak.
Uluslararası gönüllülük projelerine katılım fırsatları sunmak.

Ağ Kurma Etkinlikleri:
Katılımcılar için networkün etkinlikleri düzenlemek.
İş dünyası ve sivil toplum kuruluşları ile iş birlikleri geliştirmek.
Uluslararası iş birlikleri ve projeler için bağlantılar kurmak.

Mentörlük ve İlham Veren Sohbetler:
Alanlarında başarılı olmuş akademisyenler, iş adamları, girişimciler ve entelektüeller ile gençleri buluşturarak tecrübe paylaşımını sağlamak.
Düzenli olarak mentörlük programları ve ilham veren sohbetler düzenlemek, bu sayede katılımcıların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak.

Başarı Ödülleri ve Burslar:
Programı başarıyla tamamlayan katılımcılara çeşitli sürprizler ve ödüller vermek.
Akademik çalışmaları teşvik etmek amacıyla başarılı katılımcılara akademik çalışma bursları sağlamak.

Ana Çalışma Konuları:

Katılımcılar, aşağıdaki ana başlıklardan birini seçerek çalışabileceklerdir:

 • Tarım: Sürdürülebilir tarım teknikleri, organik tarım uygulamaları.
 • Enerji: Yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği.
 • Eğitim: Eğitimde yenilikçi yöntemler, uzaktan eğitim teknolojileri.
 • Medya: Dijital medya, sosyal medya yönetimi, medya okuryazarlığı.
 • Sıfır Atık: Atık yönetimi, geri dönüşüm projeleri.
 • Karbon Ayak İzi: Karbon emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliği projeleri.
 • Proje Yönetimi: Proje planlama ve uygulama, proje değerlendirme.
 • Finans; Kişisel finans yönetimi, girişimcilik finansmanı, sürdürülebilir finans uygulamaları.

Katılımcıların araştırma, proje yönetimi ve liderlik becerilerinde gelişme.

Geliştirilen sosyal projeler ile toplumsal sorunlara çözümler üretilmesi.

Gençlerin gönüllülük bilincinin artması ve sosyal sorumluluk projelerine etkin katılım.

Katılımcıların profesyonel ağlarını genişletmesi ve kariyer fırsatlarına erişimlerinin artması.

Katılımcıların Erasmus projeleri ve diğer uluslararası projelere katılarak global deneyim kazanması.

Gençlerin, alanında başarılı kişilerle tecrübe paylaşımı yaparak kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkı sağlanması.

Programı başarıyla tamamlayan katılımcıların çeşitli sürprizler ve akademik çalışma bursları ile ödüllendirilmesi.

KAV Akademi projesi, üniversite öğrencileri, yeni mezunlar ve doktora öğrencilerinin kişisel ve profesyonel gelişimlerini desteklerken, toplumun ihtiyaçlarına yönelik sosyal projeler üreterek gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, başarılı ve aktif katılımcıların Erasmus projeleri ve diğer uluslararası projelere dahil edilmesi, onların global deneyim kazanmalarını sağlayarak gelecekteki kariyerlerine önemli katkılar sunacaktır. Alanlarında başarılı akademisyenler, iş adamları, girişimciler ve entelektüellerle düzenlenecek buluşmalar ise gençlerin tecrübe paylaşımı yaparak kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Program sonunda başarı gösteren katılımcılar çeşitli sürprizler ve akademik çalışma bursları ile ödüllendirilerek motivasyonları artırılacaktır.

Projenin hedef kitlesi kapsamında seçilecek öğrenci ve yeni mezunlar için belirli kriterler oluşturmak, projenin etkinliğini ve başarısını artıracaktır. İşte bu kriterlerin detayları:

Seçim Kriterleri

1. Eğitim Düzeyi:
– Lisans veya yüksek lisans öğrencisi olmak.
– Son iki yıl içinde üniversiteden mezun olmuş olmak.

2. Akademik Başarı:
– Genel not ortalaması (GPA) belirli bir seviyenin üzerinde olmalıdır (örneğin, 4.00 üzerinden en az 2.75).
– Akademik başarılarını belgeleyen transkript veya diploma ile başvuru yapmak.

3. Motivasyon ve İlgi Alanları:
– Sosyal sorumluluk projelerine ilgi duymak ve bu alanda gönüllü çalışmalara katılmak istemek.
– Araştırma, proje yönetimi ve inovasyon konularında öğrenmeye ve gelişmeye açık olmak.
– Kendi kişisel ve profesyonel gelişimine yatırım yapma isteği göstermek.

4. Gönüllülük ve Toplumsal Katkı:
– Daha önce gönüllü olarak sosyal projelerde yer almış olmak veya bu tür çalışmalara ilgi duyduğunu göstermek.
– Toplumsal sorunlara duyarlılık ve çözüm üretme isteği taşımak.

5. İletişim ve Liderlik Becerileri:
– Güçlü iletişim ve iş birliği becerilerine sahip olmak.
– Takım çalışmasına yatkınlık ve liderlik potansiyeli göstermek.

6. Yaratıcılık ve İnovasyon:
– Yenilikçi düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak.
– Yeni fikirler üretme ve uygulama konusunda istekli olmak.

7. Referans Mektupları:
– En az iki referans mektubu sunmak. Referanslar akademik danışmanlar, işverenler veya gönüllü çalışmalarda birlikte çalışılan kişilerden olabilir.

8. Motivasyon Mektubu:
– Projeye katılma isteğini ve beklentilerini anlatan bir motivasyon mektubu yazmak. Bu mektupta, projeye katkı sağlayabileceği konuları ve hedeflerini belirtmelidir.

Seçim Süreci

1. Başvuru Formu:
 Adaylar, belirlenen kriterlere göre başvuru formunu dolduracak ve gerekli belgeleri ekleyecektir.

2. Ön Değerlendirme:
 Başvurular, belirlenen kriterlere göre ön değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Ön değerlendirme sonucunda uygun adaylar mülakata çağrılacaktır.

3. Mülakat:
 Seçilen adaylarla mülakat yapılacak ve projeye olan ilgileri, hedefleri ve yetenekleri değerlendirilecektir.

4. Nihai Seçim:
 Mülakat sonuçlarına göre en uygun adaylar seçilerek projeye kabul edilecektir.

Bu kriterler, projenin hedeflerine ulaşmasında ve katılımcıların en iyi şekilde yararlanmasında önemli rol oynayacaktır.