KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI TARIM VE GIDA DİREKTÖRLÜĞÜNDEN “TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI” RAPORU

Kamu araştırmaları Vakfı bünyesinde tarım ve gıda alanında bağımsız, tarafsız ve bilimsel sosyoekonomik araştırmalar yapmak ve yaptırmak, elde edilen veri ve çıktıları bilimsel yöntemlerle analiz ederek sonuçlarını karar alıcılar ve sektörün tüm paydaşları ile paylaşmak amacıyla kurulan Tarım ve Gıda Direktörlüğü “Tarımsal Üretimin Planlanmasını” tüm yönleriyle ele alan bir rapor hazırladı.
Raporda, Tarım ve Orman Bakanlığınca 14 Eylül 2023 tarihinde yayınlanan “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmeliğin” kapsamı altında yer alan bitkisel üretim, hayvansal üretim, su ürünleri, mikroorganizma ve enerji üretimi gibi geniş bir yelpazenin nasıl ele alındığına vurgu yapıldı. Aynı zamanda, planlama faaliyetleri için belirlenen çok sayıda yönetim ve karar alma süreci ile bu süreçlere dahil edilen tüm paydaşlar detaylı bir şekilde incelendi.

Hazırlanan raporda, yönetmeliğin toplumsal ve siyasi destek bulduğu, geçmişte başarılı sonuçlar alınan bazı ürünlerdeki planlamaların öne çıktığı ancak diğer sektörlerdeki uygulamaların yetersiz olduğu tespit edildi. Kenevirle ilgili uygulamanın ise henüz istenen düzeyde olmadığına dikkat çekildi. Yönetmelikte yer alan cezai düzenlemelere rağmen, farkındalık, eğitim, ürün ve bölgesel bazlı planlamanın nasıl yapılacağı konusunda net bir yol haritasının eksik olduğu belirtilerek, iyileştirmelere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, tarımsal üretimin planlamasının toplumsal açıdan güçlü bir destek gördüğü, ancak bu sürecin kısa vadede çözümler sunsa da orta ve uzun vadede yeni risklere yol açma olasılığının bulunduğu ifade edildi. Serbest piyasa koşullarının oluşmadığı bir sektörde devlet müdahalesinin gerekliliği vurgulanarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bu alandaki rolünün güçlendirilmesi önerildi.
Diğer ülkelerdeki uygulama örneklerine de yer verilen raporda ekolojik, kültürel ve bilimsel normlara uygun olarak yapılacak olan bir tarımsal üretim planlamasının gıda güvenliğimizin güçlenmesi, doğal kaynaklarımızın sürdürülebilir kullanımı ve ekonomik kalkınmamıza olumlu etkisi olacağı bu nedenle yeni düzenlemenin bu beklentilere uygun şekilde hayata geçirilmesinin “genel olarak olumlu bir adım“ olduğu değerlendirilmektedir.