EPICHDILS- Educational Program and Information Campaign on Healthy Diets and Lifestyles

Sosyo-ekonomik eşitsizliklerin yaşandığı bölgelerde ve gecekondu kesimlerinde tehlike altındaki gençlere yönelik olarak halk sağlığıyla ilgili eğitim programları ve bilgilendirme kampanyaları düzenlemeye yönelik bir projedir. Kısa adı EPICHDILS olan bu proje, (Educational Program and Information Campaign on Healthy Diets and Lifestyles) Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzları Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme Programı’dır.

Projeyle sağlıklı beslenme, fiziksel aktivasyon geliştirme ve zararlı alışkanlıklardan kaçınma konusunda eğitim ve bilgilendirme programları yürütülmüş, yenilikçi yaklaşımlar denemiş ve Komisyon’un “sağlık belirleyenleri” öncelik alanı altında hedef gösterdiği halk sağlığı konularında genel bir ilerleme hedeflenmiştir.

Bir aday ülke olarak Türkiye’nin şimdiye kadar Topluluk içerisinde uygulanmış ortak politikalara uyumunu kolaylaştırmak ve sosyal eşitsizlikleri giderici bir yaklaşımla bağlı/işbirlikçi ortakların bölgelerinde daha verimli bir halk sağlığı programı uygulamasına destek olmak amaçlanmıştır.