Projenin amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 7 üniversitedeki (Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Mardin Artuklu Üniversitesi) öğrencilerin mevcut durumları, öğrencilerin okudukları şehirlerdeki sosyal ve ekonomik hayata etkileri, üniversitelerin güvenlik sistemi içindeki durumlarının tespit edilmesi ve bölgesel güvenliğin tesisi ile güvenlik alanındaki akademik çalışmalarda üniversitelerin yeri ve önemine ilişkin öneriler hazırlanmasıdır.