Diyarbakır’da Adolesanların Davranış Değişikliğine Yönelik Üreme Sağlığı Projesi (HABID)

Bu proje ile, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan Diyarbakır şehrindeki 15-21 yaş arasındaki adolesanların ilk doğum yapma ve evlenme yaşlarını yükseltmek amaçlanmıştır. Proje kapsamında hedef kitleye üreme sağlığı konusunda eğitimler verilmiş ve eğitici eğitimleri ile projenin amaçlarına ulaşması hedeflenmiştir. Proje kapsamında ayrıca politika yapıcılar ve diğer paydaşlara da ulaşılarak projenin etkisi artırılmıştır.