Değişim Sensin Projesi

Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen “Değişim Sensin Projesi”, Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile finanse edilmektedir. 

Projenin odak alanları;
1.Gençlik hakları
2.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
3.
Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı

Değişim Sensin Projesi’nin ana amacı, Türkiye genelinde 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılım oranının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin siyasal katılım hakkında bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılarak Türkiye’deki gençlerin siyasal katılım algısının değişmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilecektir.

İnfografik farkındalık videoları: Proje kapsamında Türkiye genelindeki 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılımla ilgili farkındalığını artırmak ve toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla maksimum ikişer dakikadan oluşan 10 adet farkındalık videosu hazırlanacaktır.

“Gençlerin Siyasal Katılım Algısı” Araştırması: Proje süresi olan 6 ay boyunca, Türkiye’deki mevcut durumu analiz etmek ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Genelinde Gençlerin Siyasal Katılım Algısı Araştırması yürütülecektir.

Gençlere yönelik “Siyasal Katılım Rehberi”: Türkiye genelindeki 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılım bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla “Siyasal Katılım Rehberi” hazırlanacaktır. Bu rehber, proje kapsamında hazırlanacak olan 10 farkındalık videosu ile paralel olup videolar için belirlenen konu başlıklarının ayrıntılı anlatıldığı bir dijital doküman niteliğinde olacaktır.

“Değişim Sensin Webinarı”: Gençlerin siyasal katılım algısının değişmesine katkı sağlamak amacıyla, alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılım sağlayacağı webinarda, gençler “siyasal katılım” kavramıyla ilgili sorularına cevap bulacaktır.

Proje hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için https://degisimsensin.org/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz.