Değişim Sensin Projesi

Kamu Araştırmaları Vakfı tarafından yürütülen “Değişim Sensin Projesi”, Sivil Düşün Programı kapsamında Avrupa Birliği mali desteği ile finanse edilmiştir. 

Projenin odak alanları;
1.Gençlik hakları
2.
Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü
3.
Şeffaflık ve bilgiye erişim hakkı

Değişim Sensin Projesi’nin ana amacı, Türkiye genelinde 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılım oranının artırılmasına katkı sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda gençlerin siyasal katılım hakkında bilgi ve farkındalık düzeyleri artırılarak Türkiye’deki gençlerin siyasal katılım algısının değişmesine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda aşağıda belirtilen faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

İnfografik farkındalık videoları: Proje kapsamında Türkiye genelindeki 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılımla ilgili farkındalığını artırmak ve toplumun doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak amacıyla maksimum ikişer dakikadan oluşan 10 adet farkındalık videosu hazırlanmıştır.

“Gençlerin Siyasal Katılım Algısı” Araştırması: Proje süresi olan 6 ay boyunca, Türkiye’deki mevcut durumu analiz edilmiş ve konuyla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla Türkiye Genelinde Gençlerin Siyasal Katılım Algısı Araştırması yürütülmüştür.

Gençlere yönelik “Siyasal Katılım Rehberi”: Türkiye genelindeki 15-27 yaş aralığındaki gençlerin siyasal katılım bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla “Siyasal Katılım Rehberi” hazırlanmıştır. Bu rehber, proje kapsamında hazırlanan 10 farkındalık videosu ile videolar için belirlenen konu başlıklarının ayrıntılı anlatıldığı bir dijital doküman niteliği taşımaktadır.

“Değişim Sensin Webinarı”: Gençlerin siyasal katılım algısının değişmesine katkı sağlamak amacıyla, alanında uzman kişilerin konuşmacı olarak katılım sağladığı webinarda, gençler “siyasal katılım” kavramıyla ilgili sorularına cevap bulmuştur.