Değişim Sensin Projesi sona erdi.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen Değişim Sensin Projesi sona erdi. Değişim Sensin Projesi kapsamında, Türkiye’deki 18-27 yaş aralığında bulunan gençlerin siyasal katılım alanında farkındalığını ve bilgi düzeyini artırılması amaçlanmaktaydı. Bu amaç doğrultusunda proje süresince, gençlerin daha aktif bir vatandaş olmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetler gerçekleştirildi.

Proje kapsamında hazırlanan 10 adet “Siyasal Katılım Farkındalık Video Serisi”, Kamu Araştırmaları Vakfı tanıtım filmi, “Gençlere Yönelik Siyasal Katılım Rehberi”, “Türkiye’deki Gençlerin Siyasal Katılım Algısı Araştırma Raporu” ve düzenlenen Siyasal Katılım Webinarı ile hem vakfımızın görünürlüğü artırıldı hem de gençlerin siyasal katılım konusunda farkındalıklarının artırılmasına katkı sağlandı.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir