Değişen Dünya Gelişen Gençlik Projesi

Değişen Dünya Gelişen Gençlik Projesi, üniversite 3. Ve 4. Sınıfta eğitim gören ve/veya son üç senede mezun olmuş, 20-29 yaş arasındaki 200 genci kapsamaktadır. Projenin ana amacı 3. ve 4. sınıfta eğitim gören ya da son üç senede mezun olmuş 20-29 yaş aralığındaki 200 gencin istihdam edilebilirliğini artırmaktır. Gençlerin içinde bulunduğu mevcut durumu da dikkate alarak, bu amaç doğrultusunda proje kapsamında yetkinlik artırılmasına yönelik bir takım faaliyetler düzenlenmiştir.

Projenin özel amaçları:

Üniversite 3. ve 4. sınıfta eğitim gören ya da son üç senede mezun olmuş 20-29 yaş aralığındaki 200 gencin katılım sağladığı “Değişen Dünya Gelişen Gençlik Akademisi” ile gençleri geleceğin kariyer hayatına hazırlama amaçlı, iş yaşamına yönelik sosyal ve teknik yetkinlikler kazandırmak, aynı zamanda kendi hak ve sorumluluklarını öğreterek hak savunuculuğu bilinci artırmak,

Akademiye dâhil olan 200 katılımcı arasından, eğitimlere en yüksek oranda katılım sağlayan 40 gence mentörlük desteği vererek, kariyer hayatlarının başlangıcında ve sonrasında ihtiyaçları olacak sosyal, kişisel ve iş yaşamına yönelik yetkinlikleri artırmak,

Türkiye genelindeki gençlere açık olan Kariyer Sohbetleri ile alanında başarılara imza atmış iş insanlarını gençlerle buluşturarak, kariyer hedefleri ile ilgili sorularına cevap bulmalarını sağlamak ve daha çok gence ulaşmak,

Hazırlanan eğitim videolarını “www.ddggakademi.com” web sayfası ve DDGG sosyal medya hesapları yoluyla yaygınlaştırarak, akademideki eğitim içeriklerinin daha çok gence ulaşmasını sağlamak.

Belirtilen özel amaçlar doğrultusunda, projeye dâhil olan gençlerin yetkinliklerini artırma ve kariyerlerinin başlangıcında rehberlik sağlama odaklı bir dizi faaliyet düzenlenmiştir. Bu faaliyetler sayesinde gençlerin hem kariyer hayatlarında hem de sosyal hayatlarında ihtiyaçları olacak yetkinliklerin artırılmasına katkı sağlanmış ve iş yaşamına daha donanımlı bir şekilde başlamaları hedeflenmiştir.