Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi Projesi   

Kanada Yerel Girişimler Fonu tarafından desteklenmeye hak kazanan “Covid-19’dan Etkilenen Kadın Kobilerin Güçlendirilmesi Projesi“nde Ankara’nın belirlenen ilçelerinde faaliyet gösteren kadın KOBİ’ler projenin hedef grubu olarak belirlenmiştir. Bu KOBİ’ler hem kadın olmaları hem de ilçelerin ekonomik durumları nedeniyle çeşitli sosyal ve ekonomik sorunlarla karşılaşmaktadır. Pandemi sebebiyle tüm dünyada iş süreçlerinde ve ekonomilerde ortaya çıkan sorunlar ise kadınların işlerini ayakta tutabilecek becerilere olan ihtiyaçlarını daha da artırmıştır. “Covid-19’dan Etkilenen Kadın KOBİ’lerin Güçlendirilmesi” projesi ile kadınların bu sorunlarla baş edebilmeleri için bilgi ve becerilerini artırmak hedeflenmektedir.Bu kapsamda projenin hedefleri;

  • Ankara’nın belirlenen ilçelerinde işletmeleri bulunan kadın KOBİ’lerin profillerini, ihtiyaçlarını ve Covid19’un işletmelerine etkilerini ölçecek araştırma faaliyetleri yürütmek,
  • Bu ilçelerde yaşayan toplamda 50 kadın KOBİ’nin Covid-19 süreci sonrasında iş süreçlerinde yaşanan değişikliklere adaptasyonunu sağlamak amacıyla işletmelerinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanacak mentörlük/koçluk* faaliyetleri yürütmek,

Türkiye’nin her yanından KOBİ’lerin erişim sağlayabileceği online bir web platformu kurarak bu KOBİ’lerin iş stratejileri geliştirebilmeleri amacıyla eğitim videoları ve dokümanlar yayınlanmıştır.