CORADIS – Cooperation for Rare Disease Sufferers

Bu proje ile, cinsiyete özel sağlık tehditleri ve nadir hastalıklar dahil, bulaşıcı olmayan hastalık tehditlerini önleme, bunlar üzerine bilgi alışverişinde bulunma ve bu hastalıklara müdahale etmek için stratejiler ve mekanizmalar geliştirme faaliyetleri yürütülmüştür.