“Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu” (FoW) kapsamında fonlanan Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi Açılış Toplantısı vakfımızda gerçekleşti

Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Operasyonu kapsamında fonlanan Kamu Araştırmaları Vakfı’nın hibe faydalanıcısı olduğu Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi açılış toplantısı mütevelli heyeti başkanımız Sn. Prof. Dr. Ulvi Saran’ın açılış konuşmalarıyla beraber vakfımızın konferans  salonumuzda gerçekleştirildi.

FoW Hibe Programın cinsiyet eşitliğini gözetmek suretiyle, gelecekteki işlerin ihtiyaçları açısından mevcut ve ilerleyen dönemlerde mevcut olacak olan işgücünün istihdamına destek olmak ve istihdam edilebilirliğini iyileştirmek genel amacına uygun olarak Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi’nin genel amacı kadınların geleceğin mesleklerindeki aktif işgücü piyasasına katılımının artırmaktır.

Programın özel amacı, Ankara’da yaşayan mesleki ve teknik Anadolu liselerinin bilişim teknolojileri bölümü 12. sınıf öğrencilerinin ve son iki yıl içinde bu bölümden mezun olmuş kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik bir dizi faaliyet gerçekleştirmektir.

1) Gençlerin istihdamına katkı sağlamak için Akıllı Şehirler Akademisi kurarak mesleki ve genel eğitimler vermek,

2) Eğitim almış gençlerin çalışma ziyaretleri ve bireysel eylem planlarına kişisel mentörlük desteklerinin ardından en az dört genci istihdam ettirmek ve

3) Bilişim Yarışması ile istihdama eşitlikçi yaklaşım ve akıllı şehirler konusunda kamuoyunda bilgi sağlamaktır.

Açılış toplantımıza katılımları ve projemize katkıları için Gölbaşı Belediyesi Belediye Başkanı Yardımcısı Hakan Göçer’e, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Osman Murat Çetin’e, İŞ-KUR Genel Müdür Yardımcısı Vural Dur, sunumları ve katılımları için iştirakçilerimizden ARD Grup Bilişim, BELSİS ve Bozankaya A.Ş şirketlerine teşekkür ediyoruz. 

Projemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyor, gerek faaliyetin organizasyonuna gerekse projenin hayata geçmesine emek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir