Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Geliştirilmesi Projesi / ASBÜ-SİM

Bu Rapor, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve ASBÜ-SİM tarafından yürütülen araştırmalar ile “Ankara Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon Ağ Yapısı: Araştırma Altyapısı Model Önerisi Projesi” kapsamında yapılması düşünülen yatırım için fizibilite çalışmasını kapsamaktadır. Fizibilite raporu ile Ankara ilinde faaliyet gösteren sosyal girişimciler arasında bir iletişim ve iş birliği mekanizması oluşturulması amaçlanmaktadır. İşbu Fizibilite Raporu Dokümanı, ASBÜ-SİM’in ve Ajans’ın önceden yazılı onayı alınmadan hiçbir zaman bütün olarak ya da parçalar halinde diğer kişilere kopyalanamaz, çoğaltılamaz ya da dağıtılamaz. Burada sözü geçen henüz halka ulaşmamış tüm bilgiler gizli tutulur ve İşbu Fizibilite Dokümanının yalnızca yatırım fırsatının daha ayrıntılı olarak incelenmesine ilişkin karar verme amaçlı kullanacağı kabul edilir. Fizibilite Raporunun hazırlanmasında Ajans, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TÜİK ve diğer kurumlardan alınan veriler doğru olarak kabul edilmiştir. Bu verilerin doğruluğu ile ilgili olarak Danışman sorumlu tutulamaz. İşbu Fizibilite Raporunda açıklanan yatırım fırsatını değerlendirecek herhangi bir kişi, yatırım fırsatına yönelik olarak yaptığı tüm tekliflerde, sözleşmelere taraf olurken ya da teklifi yaparken bu dokümanda yer alan herhangi bir beyan ya da ifadeye dayanmadığını ya da bu beyan ve ifadeleri esas alarak söz konusu sözleşmeye taraf olmadığını ya da teklif yapmadığını kabul eder. Bu Fizibilite Raporu burada açıklanan yatırım fırsatının verilmesine yönelik bir teklif ya da davet niteliğinde değildir ve hiçbir sözleşmenin temelini oluşturmayacaklardır. Danışman burada açıklanan yatırım fırsatının verilmesiyle ilgili olarak başka hiç kimse adına değil, yalnızca Ajans adına hareket etmektedir; sağlanan danışmanlığa yönelik sağlanan koruma şartları hakkında Ajans hariç hiç kimseye karşı sorumlu olmayacaklardır. T.C. Ankara Kalkınma Ajansının 2018 fizibilite destekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk destek yararlanıcısı olan ASBÜ-SİM’e aittir ve T.C. Ankara Kalkınma Ajansının görüşlerini yansıtmamaktadır.