Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında hazırlanan Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi, Ankara’daki meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitim almakta olan veya son 2 yıl içerisinde mezun olmuş ve iş bulamamış kız öğrencilerin “Akıllı Şehirler” temasına yönelik olarak istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedeflenmektedir Proje kapsamında 16 adet Akıllı Şehir bileşeni arasından seçilmiş olan Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Mekan Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında uzmanlaşmak üzere 160 öğrencinin 4 gruba ayrılarak farklı uzmanlıklara sahip olmasını sağlamak planlanmaktadır. Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler şu şekilde sıralanabilir:

1.Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Akademisi
Kurulacak olan akademi kapsamında 160 kadın öğrencinin her birine 192 saatlik bir eğitim verilmesi planlanmaktadır. Akademi kapsamında Akıllı Şehirler ile ilgili 64 saatlik genel bir eğitim ve her bir bileşen için 128 saatten, grup başına toplamda 192 saatlik bir eğitim verilecektir. 

Öğrenciler aynı zamanda özgeçmiş hazırlama ve mülakata hazırlanma gibi konularda dersler alacaktır. 

2.Özel sektör çalışma ziyaretleri
Proje kapsamında belirlenen her bir alt konuda Ankara’da iyi uygulamalar yürütmekte olan bilişim firmalarıyla görüşülerek Akademi kapsamında eğitim almakta olan öğrenciler bu firmalara 1 günlük çalışma ziyaretleri gerçekleştireceklerdir. 

3.Öğrencilerin İstihdamı
Akademi kapsamında eğitim alan öğrencilere eğitim programı sonunda uygulanacak sınavlarla her alandan  10 öğrenci derecelendirilecektir. Belirlenen 4 konuda iyi uygulamalar yürüten firmalarla projenin tasarım aşamasında işbirliği kurulacak ve derecelendirilen öğrenciler bu firmalarla iş görüşmeleri yapacaklardır. Bu görüşmelerin sonunda her alandan 1 olmak üzere en az 4 öğrenciye istihdam sağlanması planlanmaktadır. 

4.Online Eğitimler
Belirlenen eğitim konularından her birine yönelik online eğitimler hazırlanarak web sitesi üzerinden herkesin erişimine açılacaktır. Bu sayede projenin etkisinin genişletilmesi hedeflenmektedir.

5.Akıllı Şehirler Bilişim Yarışması
Proje kapsamında belirlenen 4 alanda Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Bilişim Yarışması düzenlenecektir. Bu yarışma Türkiye genelinde mesleki eğitim alan tüm kız öğrencilere açık olacak ve yarışmada 4 alanda birinci olan öğrenciler Avrupa’da Akıllı Şehirler kategorisinde bulunan bir şehirde 4 gün boyunca iyi uygulamaları gözlemleme imkanı bulacaklardır. 

6.Avrupa’da Akıllı Şehirler Gezisi
4 alanda yapılacak olan yarışmada her alanda birinci olan kız öğrenciler Barcelona’da 4 gün sürecek gezi faaliyetlerine katılacaklardır. Gezi faaliyetleri Avrupa’daki Akıllı Şehir uygulamalarının başarıyla sürdürüldüğü bir şehirde yürütülecektir ve öğrenciler doğrudan şehirlerdeki akıllı uygulamaları gözlemleme imkanı bulacaklardır.