Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı” kapsamında hazırlanan Akıllı Kadınlar Akıllı Şehirler Projesi, Ankara’daki meslek liselerinin Bilişim Teknolojileri alanlarında eğitim almakta olan veya son 2 yıl içerisinde mezun olmuş ve iş bulamamış kız öğrencilerin “Akıllı Şehirler” temasına yönelik olarak istihdam edilebilirliklerini arttırmayı hedeflenmektedir Proje kapsamında 16 adet Akıllı Şehir bileşeni arasından seçilmiş olan Bilgi Teknolojileri, Akıllı Ulaşım, Akıllı Mekan Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri alanlarında uzmanlaşmak üzere 160 öğrencinin 4 gruba ayrılarak farklı uzmanlıklara sahip olmasını sağlamak planlanmaktadır.