6 Şubat Depreminin Tarım ve Gıda Sektörü Üzerine Etkileri ve Alınabilecek Tedbirler Değerlendirme Raporu

Ülkemiz bulunduğu coğrafya gereği başta deprem, kuraklık, sel, heyelan, don, dolu ve fırtına olmak üzere çok sayıda ve sıklıkla görülebilen doğal afetlerin yaşandığı bir coğrafyadır. Tarih boyunca coğrafyamızda yaşanan çok sayıda doğal afet önemli can ve mal kaybına yol açmış, ekonomik ve sosyal yapımız üzerinde büyük değişimlere neden olmuştur. Bu nedenle doğal afetler konusunda toplumsal direncin artırılması, insanların farkındalık ve hazır bulunma düzeylerinin geliştirilmesi, acil durum, arama ve kurtarma konularında beşeri ve teknik kapasitemizin her daim güçlü halde tutulması ulusal varlığımız için son derece önemlidir.

Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal afeti olan 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki “Büyük Deprem” olup, ülke coğrafyasının 1/7’si ve nüfusunun 1/6’sını doğrudan, tüm ülkemizi ise dolaylı olarak etkilemiştir.

Deprem nedeniyle 40 bini aşan sayıda vatandaşımız vefat etmiş, 150 bin civarında kişi yaralanmış ve 4 milyondan fazla kişi ise deprem bölgesinden ayrılmıştır. Deprem nedeniyle 100 bini aşkın bina ise yıkılacak seviyede hasar görmüştür. Arka arkaya olan iki deprem ve artçıları barınma, ulaşım, enerji olmak üzere çok büyük bir alt yapı hasarı meydana getirmiştir. Depremin ekonomik maliyetinin ise milli gelirin %2-3’ü veya dolaylı etkileri ile birlikte 4-5 yıllık süreçte zamana yayılmış şekilde 80-85 milyar USD arasında olabileceği tahmin edilmektedir.

Kamu Araştırmaları Vakfı Tarım ve Gıda direktörlüğümüzce yaşanan bu afet sonrası, değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Raporun hazırlandığı tarih itibariyle bir taraftan yaralar sarılmaya çalışılırken bir taraftan da artçı sarsıntılar devam etmektedir. Hazırlanan raporda 3 aşamalı değerlendirmeler yer alırken ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamış olduğu destekleme politikası ile ilgili de bilgiler yer almaktadır. Değerlendirme raporunu kamuoyunun ilgisine sunar, depremde hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.