Kamuda İnovasyon Çalıştayı Düzenlendi

İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Daire Başkanlığı ile birlikte 11 Haziran 2019 tarihinde Balçova Termal Otelde Kamuda İnovasyon Çalıştayı düzenlendi. Çalıştayda Prof. Dr. Ulvi SARAN “İnovatif Liderlik”, Gamze ERDOĞRUL “İnovatif İletişim”, Prof. Dr. Erdal AKDEVE “İnovatif Kriz Yönetimi ve Sosyal İnovasyon” ve Prof. Dr. Tuncer ASUNAKUTLU “İnovatif Algı Yönetimi” konularında sunumlar gerçekleştirdi. 

Kamuda İnovasyon konusu kapsamında yapılan çalıştaya İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı yetkililerinin yanı sıra ilçe kaymakamları, akademisyenler ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yetkilileri katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, “Bugün birçok ülkenin karşılaştığı problemler kamu kurumlarının kapasite yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Başlıca sorunlar iyi yönetilemeyen kamu kurumları ve hizmetleri, kamu kesimi insan kapasitesinin bilgi, yetenek ve motivasyon yetersizliği, kamu mali kaynaklarının yetersiz toplanması ve iyi yönetilememesi, bilgi, inovasyon ve teknoloji eksikliğidir. Günümüz kamu yönetimi geleneksel kamu yönetiminden farklı olarak katılım ve ortaklığı vurgular. Kamu yönetimi tüm vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için sorumlu bir araca dönüşme ihtiyacı hisseder. Aynı zamanda vatandaşlarına hesap verilebilir bir nitelik taşımaktadır. Bu dönüşümü başarmak için kamu yönetimi organizasyon yapısını, uygulamalarını, kapasitesini inove etmeye ihtiyaç duymaktadır.” şeklinde konuştu.