Üniversiteler Projesi Saha Çalışması Başladı

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Üniversiteler Projesi’nin amacı bölgedeki 7 üniversitede okuyan öğrencilerin mevcut durumları, öğrencilerin okudukları şehirlerdeki sosyal ve ekonomik hayata etkileri ile üniversitelerin güvenlik sistemi içindeki durumlarının tespit edilmesi ve bölgesel güvenliğin tesisi ve güvenlik alanındaki akademik çalışmalarda üniversitelerin yeri ve önemine ilişkin öneriler hazırlanmasıdır.

 Yürütülen proje kapsamında Şanlıurfa Harran Üniversitesi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, Kars Kafkas Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde saha çalışmalarına başlanmıştır.