KAMU ARAŞTIRMALARI VAKFI - KAV
TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ

Tarih: 18 Aralık 2015
Saat: 20:00
Kurtuba Kitap & Kahve Konferans Salonu

KATILIM ÜCRETSİZDİR.
1995 yılında kurulan Kamu Araştırmaları Vakfı, ülkemizin içinde bulunduğu hızlı ekonomik ve sosyal değişme süreci içinde, gelişen dünya şartlarına uyum sağlanması, toplumun ve özellikle kamu kesiminin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve idari darboğazların aşılması ve mevcut sorunların giderilmesinde potansiyel imkanlar arasından uygun çözüm yolları bulunması konusunda ciddi ve akademik araştırmalar yapmakta; elde ettiği sonuçları ve bunlara yönelik çözüm önerilerini kamuoyunun ve ilgili kuruluşların istifadesine sunmaktadır.